Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Saimaa Marketing Oy
Y-tunnus:                           2828358-3 
Yhteyshenkilö:                Tanja Lajunen, tanja@saimaamarketing.fi, 044 360 1010
Verkkosivustomme osoite on: https://yogasaimaa.fi

Rekisterin tiedot

Rekisterin nimi:                Lahjakorttikauppa ja joogatuntien varausjärjestelmä https://yogasaimaa.setmore.com/
Henkilötietojen 
käsittelytarkoitus:           Lahjakorttirekisterin ylläpitäminen ja joogatunnille ilmoittautumisen vastaanottaminen
Rekisterin tietosisältö:     Lahjakortin tilaajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ostopäivä, lahjakortin arvo, sisältö ja toimitustapa. Joogatuntia varatessa: tilaajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero.
Säännönmukaiset             Ostajan/tilaajan ilmoittamat tiedot lahjakortin oston yhteydessä
tietolähteet:                       tai joogatuntia varatessa. 
Tietojen säännön-             Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
mukaiset luovutukset      
Tietojen siirto EU:n tai     Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
ETA:n ulkopuolelle            
Rekisterin suojauksen      Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat
periaatteet:  palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tarkastusoikeus:              Jokaisella on oikeus tarkastaa lahjakorttirekisteriin talletetut tietonsa.
Lähetä pyyntö sähköpostitse tai ottamalla muuten yhteyttä
rekisterinpitäjään. 

Oikeus vaatia                    Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista:                      korjaamista. Osoita täsmällinen yksilöity vaatimus sähköpostitse tai ota
muuten yhteyttä rekisterinpitäjään. 
Muut henkilötietojen     Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelyyn liittyvät         rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
oikeudet:                            suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta varten.